اطلاع رسانی مورد تایید دانشکده

۱۳ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۱:۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۸
www.arch.riau.ac.ir
 به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم می رساند تنها راه اطلاع رسانی مورد تایید دانشکده، سایت دانشکده هنر و معماری می باشد و محتوا، اخبار و اطلاعیه های گروه یا کانال تلگرامی و ... ، ارتباطی به دانشکده ندارد.

نظر شما :