قابل توجه استادان محترم دانشکده: سخنرانی هفته پژوهش

۱۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۱ رویدادها
تعداد بازدید:۲۲

به اطلاع استادان محترم دانشکده می رساند، در صورت تمایل برای سخنرانی در هفته پژوهش، نام و موضوع سخنرانی خود را کتبا تا تاریخ 1آذرماه، به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهند.


نظر شما :