تاریخ تحویل پروژه درس " معماری همساز با اقلیم"

۲۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۱ رویدادها
تعداد بازدید:۴۷

به اطلاع دانشجویان درس " معماری همساز با اقلیم" دکتر فدایی می رساند که تاریخ و زمان تحویل پروژه عملی این درس روز شنبه 95/11/9 ساعت12-9 می باشد.


نظر شما :