برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی معماری مورخ ۲۲ شهریورماه۹۶

۱۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۱ کد : ۳۴۵۶ رویدادها
تعداد بازدید:۲۳۴

عنوان پایان نامه:

طراحی مرکز تعاملات و آفرینش های فرهنگ و هنر با رویکرد استفاده از راهبردهای اقلیمی مناطق گرم و خشک(مورد مطالعاتی شیراز)

 

دانشجو:

محمدسعیدنصرتی

استاد راهنما:

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

اعضای هیات داوری:

دکتر علیرضا تقدیری، دکتر امیرمسعود دباغ

تاریخ دفاع:

چهارشنبه 22شهریورماه 1396 ساعت 9 صبح

مکان:

سالن جلسات دفاع دانشکده هنر و معماری


نظر شما :