قابل توجه دانشجویان طرح نهایی کارشناسی کلیه رشته ها

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۲۲:۲۸ کد : ۳۴۶۹ رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۴

دانشجویان طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته ها از 5 مهرماه به بعدبر اساس فرایند زیر برای اخذ درس اقدام نمایند:

1-تهیه پرینت و فرم از وبسایت دانشکده

2-توافق با استاد راهنما و اخذ امضا

3-تحویل به مدیگروه مربوطه و اخذ امضا

4- تحویل به کارشناس آموزش دانشکده (طبقه همکف)


نظر شما :