تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

انتخاب واحد

95/11/09

95/11/16

برگزاری کلاس ها

95/11/16

96/03/19

حذف و اضافه

95/11/30

95/12/07

امتحانات

96/03/20

96/04/11