کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

 

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری"

برای مشاهده فرم گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا را کلیک نمایید.

 

اعضای شورای تخصصی کارشناسی ارشد معماری(به ترتیب حروف الفبا):

1-دکتر علیرضا تقدیری

2- دکتر امید خبیری

3- دکتر کاوه شکوهی دهکردی

4- دکتر ندا ضیابخش

5- دکتر هانیه فدایی تمیجانی

6- دکتر رضا نقدبیشی