کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

 

مدیر گروه: سید ادریس مستقیم

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

 

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری"

زمان بندی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی

فرم اخذ واحد طرح نهایی(کارشناسی)نیمسال اول97-1396