کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

 

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه آموزشی : سید ادریس مستقیم

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

 

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری"

زمان بندی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی

فرم اخذ واحد طرح نهایی(کارشناسی)نیمسال اول97-1396

اعضای شورای تخصصی رشته علمی کاربردی معماری (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر یدالله احمدی دیسفانی

2- دکتر شاهین ایلکا

3-دکتر مسعود جعفری

4- مهندس حسن شیخی

5- مهندس غلامرضا مقصودی