عناوین پروپوزال های تصویب شده

عناوین پروپوزالهای تصویب شده دانشجویان کارشناسی ارشد معماری مهرماه94- اسفند95

عنوان

نام استاد

نام دانشجو

ردیف

طراحی سرپناه اسکان موقت در مناطق سانحه دیده با رویکرد قابلیت استفاده مجدد )مطالعه موردی: مناطق زلزله زده تبریز(

دکتر علیرضا تقدیری

احسان اکبری موسی

1

هتل پنج ستاره )رویکرد طراحی بهینه بر اساس پارامترهای محیط و اقلیم- نمونه موردی: استان مازندران، ایزدشهر(

دکتر مسعود جعفری

پیام سعیدی مطهر

2

طراحی هتل با رویکرد ارتقای محیط گردشگری متاثر از انرژی خورشیدی سازگار با محیط، نمونه موردی امیدیه اهواز

دکتر مسعود جعفری

امید هاشمی

3

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی با رویکرد سبک سازی سیستم سازه ای نوین در شهر تهران

دکتر علیرضا تقدیری

آزاده عزیزی

4

طراحی مهد کودک با بهره گیری از عوامل بصری تاثیر گذار بر رفتار کودک

دکتر امید خبیری

ساقی بهنام

5

کاربرد شاخصه های معماری طبیعت گرا در طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی با تاکیدبر افزایش خلاقیت )نمونه موردی: طراحی دانشکده هنر و معماری در شهر دماوند(

دکتر ندا ضیا بخش

لیلا پور محمودی

6

طراحی مجتمع مسکونی 85 واحدی در شهر تهران با رویکرد شاخصه های محیطی با تاکید بر فضای باز

دکتر رضا نقدبیشی

سعید بلاقی

7

طراحی مجتمع فرهگی- توریستی با رویکرد زمینه گرایی اقلیم گرم و خشک )نمونه موردی: یزد(

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

ساناز مکانیک

8

طراحی مسکن بهینه با رویکرد باززنده سازی بافت فرسوده )مطالعه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در منطقه خاوران(

دکتر رضا نقدبیشی

الناز مبینی کیا

9

طراحی مرکز تعاملات و آفریشنهای فرهنگ و هنر با رویکرد استفاده از راهبردهای اقلیمی مناطق گرم و خشک )مورد مطالعاتی: شیراز(

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

محمد سعید نصرتی

10

طراحی سیستم ساختمانی نوین مدولار با کاربرد مسکونی )نمونه موردی، شهرستان طالقان(

دکتر علیرضا تقدیری

سمیر صالحی

11

طراحی مرکز تفریحی آموزشی موسیقی کودک به منظور تاثیر روح پروری موسیقی در افزایش راندمان کودکان، منطقه 1 ناحیه 4 )پارک جنگلی یاس، تهران(

دکتر ندا ضیابخش

مریم نیستانی

12

طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر معماری مشارکتی )نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در شهر تهران، 95 واحدی(

دکتر رضا نقدبیشی

نوشین عرفانیان

13

ارایه راهکارهایی به منظور افزایش راندمان فضاهای اداری با رویکرد بهرهبرداری از معماری سبز

دکتر ندا ضیابخش

ندا رستمی

14

طراحی باغ شفابخش برای کودکان سرطانی به منظور کاهش اضطراب )شهر تهران(

دکتر ندا ضیابخش

مرضیه صالحی راد

15

طراحی مرکز تجاری ازگل با رویکرد سازه ای و تمرکز بر سازه های چادری

دکتر علیرضا تقدیری

وحید گودرزی

16

طراحی هنرستان با تاکید بر استفاده از الگوهای ساختاری کلاس درس در افزایش مهارت محوری شهر تهران

دکتر رضا نقدبیشی

غلامحسین خوند

17

طراحی خانه اپرای شهر تهران با رویکرد الگوریتم پارامتریک در طراحی اعضای سازه ای با تاکید بر سازه های برداری

دکتر کاوه شکوهی دهکردی

نازنین رحیمی

18

طراحی شهرک های مسکونی ارزان قیمت با نگرش توسعه پایدار بر مبنای شاخصه هایLEED، نمونه موردی: شهرک مسکونی 100 واحدی منطقه 22

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

امیررضا کریمی

19

طراحی پارک زیرزمینی با تاکید بر تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعاتی: شهر یزد)

دکتر امید خبیری

حمیرا شریفی

20

طراحی مرکز نمایشگاهی و کنفرانس بین المللی با استفاده از ساختار پوسته ای پارامتریک فولادی در شهر تهران

دکتر علیرضا تقدیری

فاطمه قورچیان

21

طراحی ساختمان مسکونی معاصر با استفاده از الگوی معماری ایرانی در دوره صفویه به منظور حفظ محرمیت ایرانی

دکتر ندا ضیابخش

سید فرنود شهیدی

22

طراحی مجتمع مسکونی 80 واحدی با رویکرد احیا مفهوم همبستگی در شهرک غرب (خوردین و مهستان)

دکتر ندا ضیابخش

راضیه کورانی

23

طراحی مرکز محله با رویکرد معماری خود مثابه در منطقه 12 تهران

دکتر ندا ضیابخش

سیده مریم قوامی

24