تقسیم بندی اعضای هیات علمی دانشکده در شوراهای تخصصی گروه ها

 

گروه

کارشناسی مهندسی معماری

گروه

کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری

و

کارشناسی ارتباط تصویری

گروه

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

و

کارشناسی معماری داخلی

گروه

کارشناسی مهندسی شهرسازی

و

کاردانی ناپیوسته معماری

مدیرگروه

(رییس شورا)

دکتر کاوه شکوهی دهکردی

سید ادریس مستقیم

دکتر ندا ضیابخش

دکتر هما هدایت

اعضای شورای گروه

دکتر مسعود جعفری

دکتر یداله احمدی دیسفانی

دکتر مجتبی مهدوی نیا

مهندس حسن شیخی

مهندس شاهین ایلکا

مهندس شهاب ایلکا

مهندس غلامرضا مقصودی

مهندس میر مازیار مسرت

مهندس سید حسام الدین طبیبیان

دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

رخساره میرکریمی

مینا موهبتی

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

دکتر علیرضا تقدیری

دکتر امید خبیری

دکتر رضا نقدبیشی

دکتر حمیدرضا اخوان آذری

مهندس تورج دانشور

مهندس مینا خندان

مهندس بهاره اریس