اداره آموزش

 

سمت

نام و نام­ خانوادگی

شماره داخلی

شماره تماس مستقیم

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فریبا سوری

2431

76501810

کارشناسان آموزشی

کارشناسی ­ارشد مهندسی معماری

کارشناسی مهندسی شهرسازی

محبوبه شاعری

2520

 

کاردانی معماری

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری

کارشناسی ارتباط تصویری

 

2297

 

کارشناسی­ ناپیوسته علمی-کاربردی معماری

محمد علیزاده

2533

 

کارشناسی معماری داخلی

کاردانی نقشه ­کشی معماری

مهری اقتصامی

2532

 

کارشناسی مهندسی معماری

عباس راعی

2532

 

کارشناس امتحانات

حمید چرسی

2297

 

متصدی بایگانی

سیدابوالحسن مشهدی

2328

 

نورعلی دانش­مهر

 

کارشناس برنامه ­ریزی

زینب سلیمانی

2516