اعضای شورای فرهنگی دانشکده

(برای مشاهده زمان بندی برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشکده اینجا کلیک کنید.)

 

رییس شورا: دکتر رضا نقدبیشی

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):