زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

 

نوبت

شروع ثبت نام درس معرفی به استاد

زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد

ساعت برگزاری امتحان معرفی به استاد

اول

از ابتدا تا هفته چهارم ترم

سه ­شنبه

95/12/10

09:00

دوم

از هفته پنجم تا هفته دهم ترم

سه­ شنبه

96/02/05

09:00

سوم

از هفته یازدهم تا هفته شانزدهم ترم

همزمان و مشابه با امتحانات پایان ترم