معرفی دانشجویان برتر

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 در گروههای مختلف دانشکده به شرح زیر می باشد:

 

گروه کارشناسی ارشد معماری:

1- اصلان حسنی راد

2- نسرین نوروزی هراتمه

3- سیاوش قجاوند

 

گروه  کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای:

1-مصطفی امامقلی

2-هلیا پناهی ایردموسی

3-مهدی جوادی نمین

 

گروه کارشناسی مهندسی معماری:

1- درین دست باز

2- صدیقه بختیاری

3- کاوه کوچ پی ده

 

گروه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری:

1- سید امیر حسینی

2- شقایق سادات حسینی

3- فرزین جمشیدی گرجی

 

گروه کارشناسی معماری داخلی:

1- حانیه حاذق شنوا

2-  زینب طاهری

3- مهتاب بابایی 

 

گروه کارشناسی ارتباط تصویری:

1- مهسا رستم زاده خامنه

2- کبری یارمحمدی قره داغ

3- فاطمه کریمی دستنایی

 

گروه کارشناسی مهندسی شهرسازی:

1-ابراهیم کردی پیکانی

2-حدیث کمری

3-امیررضا اسدی

 

گروه کاردانی معماری:

1- مهدی درفکی

2- هانیه سادات شاهنگیان

3-  عطیه هوشمند