معرفی دانشجویان برتر

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 در گروههای مختلف دانشکده به شرح زیر می باشد:

 

گروه کارشناسی ارشد معماری:

1-غزاله میرهادی

2-علی معتمدی

3-علی خداوردی

 

گروه کارشناسی مهندسی معماری:

1-نورا بهزادپور

2-محمدپورعظیم

3-امیرمحمد بابازاده

 

گروه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری:

1-داریوش جهاندیده

2-آرش صالحی

3-ابوالفضل رحمتی

 

گروه کارشناسی معماری داخلی:

1-حسین حضوری

2- نیکو قادری

3-سجاد عطاران

 

گروه کارشناسی ارتباط تصویری:

1-کبری یارمحمدی قره باغ

2-آرمان حقیقی

3- مریم هاشم زاده

 

گروه کاردانی معماری:

1-غزاله صالحی نظام آبادی

2-مهسا نورمحمدی

3- زینب تاجیک