کارشناسی مهندسی شهرسازی

مدیر گروه رشته شهرسازی و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر مینا خندان

فرم اخذ واحد طرح نهایی( کارشناسی)، نیمسال اول97-1396

دانلود جدول دروس رشته"مهندسی شهرسازی "

دانلود جدول دروس رشته"مهندسی شهرسازی ورودی های 95 به بعد"

دانلود آیین نامه نگارش طرح نهایی کارشناسی مهندسی شهرسازی

اعضای شورای تخصصی رشته مهندسی شهرسازی (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر بهاره اریس

2-مهندس تورج دانشور

3- دکتر هما هدایت