کارشناسی معماری داخلی

مدیر گروه و رئیس شورای گروه تخصصی: دکتر مینا خندان

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

دانلود فرمهای به " انتخاب موضوع"، " آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه" 

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی معماری داخلی"

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی معماری داخلی ورودی های 95 به بعد"

فرم اخذ واحد طرح نهایی(کارشناسی)نیمسال اول97-1396

دانلود آیین نامه  نگارش طرح نهایی کارشناسی معماری داخلی 

دانلود سرفصل قدیم دروس رشته معماری داخلی

دانلود سرفصل جدید دروس رشته معماری داخلی

اعضای شورای تخصصی رشته معماری داخلی (به ترتیب حروف الفبا):

1-دکتر یدالله احمدی دیسفانی

2- دکتر امیدخبیری

3-دکتر ندا ضیابخش

4- دکتر سید حسام الدین طبیبیان

5- مهندس میرمازیار مسرت