اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

(برای مشاهده زمان بندی جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اینجا کلیک کنید.)

 

رییس شورا: دکتر رضا نقدبیشی

دبیر شورا: فریبا سوری

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر یدالله احمدی دیسفانی

دکتر مسعود جعفری

دکتر امید خبیری

دکتر مینا خندان

دکترسید عبدالهادی شبیری نژاد

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

سید ادریس مستقیم