امور پژوهشی

(برای مشاهده زمان بندی برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده اینجا کلیک کنید.)

 

رییس شورا: دکتر علیرضا تقدیری

دبیر شورا: دکتر هانیه فدایی تمیجانی

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر یداله احمدی دیسفانی

دکتر امید خبیری

دکتر کاوه شکوهی دهکردی

دکتر ندا ضیابخش

دکتر رضا نقدبیشی

دکتر هما هدایت