چاپ کتاب "محیط های یادگیری دانشگاهی طبیعت گرا" اعضاء هیات علمی دانشکده هنر و معماری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی با حمایت دبیرخانه فارسی زبان علم

۲۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۶ کد : ۴۸۰۸ اخبار
تعداد بازدید:۳۹۱

کتاب محیط های یادگیری دانشگاهی طبیعت گرا با مشارکت اعضا هیات علمی و دانش آموخته دانشکده هنر و معماری، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید. نویسندگان این کتاب ، مهندس لیلا پورمحمودی دانش آموخته رشته مهندسی معماری، دکتر ندا ضیابخش و دکتر رضا نقدبیشی اعضای هیات علمی دانشکده هنر و معماری واحد رودهن، موفق به چاپ این کتاب که منتج از پژوهشی که دو سال قبل آعاز شده بود شدند. این کتاب با توجه به کمبود منابع معتبر فارسی در حوزه طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی مورد توجه جهاد دانشگاهی قرار گرفت. اساس کتاب مذکور بر مدلسازی مفهومی پژوهش های معماری و داده کاوی کیفی بوده و با ذکر مصادیق و نمونه های موردی و تحلیل آن ها، نسبت به ارزیابی و اولویت بندی شاخص های موثر در طراحی چنین فضاهایی اقدام شده است. این کتاب با اولویت بندی که بر روی شاخص ها انجام داده است، راهنمای مناسبی برای طراحان به شمار می رود.

در مقدمه این کتاب آمده است: 
 

کتاب حاضر که با تأکید بر سه رکن مهم در حوزه طراحی محیطی ساختار یافته‌است، تلاش دارد تا از طریق مدلسازی مفهومی به ترکیب مقولات محیط‌های یادگیری دانشگاهی، طبیعت‌گرایی و خلاقیت در آموزش معماری پرداخته تا از این رهیافت به استخراج شاخصه‌های مؤثر و کلیدی مبتنی بر پژوهش‌ها و یافته‌های علمی بپردازد.

برهم‌کنش و تقابل نظام‌مند میان هر یک از سه مقوله طرح شده در این کتاب، فرصت بروز و ظهور مؤلفه‌های اثربخش در هر حوزه را ممکن ساخته‌است. تأکید بر طبیعت‌گرایی به عنوان دریچه‌ای نو از تجاربی که محیط‌های یادگیری به ویژه فضاهای آموزشی معماری که نیازمند اقتضائات ویژه است را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به عنوان محور اصلی بحث این کتاب مطرح شده است.

ساختار کتاب مبتنی بر بررسی سوابق پژوهشی و علمی در هر سه حوزه یاد شده است که سه فصل اول را شامل می گردد و انتهای این مباحث به مدلسازی مفهومی منجر می‌گردد که در بر گیرنده ی تمامی مؤلفه‌های مؤثری است که فصل چهارم کتاب را تشکیل می‌دهد. در فصل پنجم با بررسی مصادیق و تجارب موجود در حوزه علمی معماری، به آزمون کمّی و کیفی آنها پرداخته می‌شود تا از طریق آن میزان اثرگذاری شاخص‌ها همراه با راهکارهای طراحی ارائه گردد.


نظر شما :