مشاده عناوین و زمانبندی دفاعیات کارشناسی ارشد مورخ ۱۱ شهریورماه ۹۸

مشاهده عناوین و زمانبندی دفاعیات کارشناسی ارشد مورخ ۱۱ شهریورماه ۹۸

۰۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۴ کد : ۴۸۶۶ رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۹

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع مسکونی 100 واحدی با بهره گیری از اصول معماری ایرانی و تاکید بر درون گرایی درشهر تهران

دانشجو:

بردیا دارابی

استاد راهنما:

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر ندا ضیا بخش

 

تاریخ دفاع:

دو شنبه 11  شهریور 98 ساعت 12

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع مسکونی 100 واحدی با رویکرد امنیت با تکیه بر اسم المومن در شهر جدید پردیس

دانشجو:

حسین احمدی دیسفانی

استاد راهنما:

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر ندا ضیا بخش

 

تاریخ دفاع:

دو شنبه 11  شهریور 98 ساعت 11

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

 

 

 

عنوان پایان نامه:

طراحی مرکز مشاوره و روان درمانی با رویکرد فرم گرایی با شاخصه های رنگ در شهرک سلامت رودهن

دانشجو:

رعنا مقیمی

استاد راهنما:

دکتر رضا نقدبیشی

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

تاریخ دفاع:

دو شنبه 11  شهریور 98 ساعت 10

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

عنوان پایان نامه:

طراحی فضای بالینی با رویکرد شخصیت شناسی به منظور افزایش اثربخشی درمان در شهر تهران

دانشجو:

مینو فرضی

استاد راهنما:

دکتر رضا نقدبیشی

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

تاریخ دفاع:

دو شنبه 11  شهریور 98 ساعت 8/30

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :