جلسات دفاع کارشناسی ارشد ۱۰ بهمن ۹۸

۰۹ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۱ کد : ۵۱۴۵ رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۴

عنوان پایان نامه:

طراحی مجموعه ورزش های آبی قهرمانی با رویکرد بهینه سازی سازه ای پوسته خارجی در شهر تهران

دانشجو:

سحر موسوی

استاد راهنما:

علیرضا تقدیری

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر علیرضا لورک 

 

تاریخ دفاع:

دوشنبه10  بهمن 98  ساعت  8:30

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع مسکونی 100 واحدی در شهر تهران با به کارگیری سیستم ساخت و ساز خشک به منظور افزایش انعطاف پذیری سیستم سازه 

دانشجو:

فرهاد احمدوند

استاد راهنما:

دکتر                    علیرضا تقدیری

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر علیرضا لورک 

 

تاریخ دفاع:

دوشنبه10  بهمن 98  ساعت 10

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری---------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پایان نامه:

طراحی ساختمان بلندمرتبه اداری - تجاری در شهر تهران با رویکرد سازه ویاگرید

دانشجو:

پوریا همت خانی

استاد راهنما:

دکتر                                        علیرضا تقدیری

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر لورک

 

تاریخ دفاع:

دوشنبه10  بهمن 98  ساعت  11

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع تجاری در شهر تهران با کاربرد دیوار پرده ای شیشه ای به منظور بهینه سازی نور طبیعی 

دانشجو:

جلایی هاشمیان 

استاد راهنما:

علیرضا تقدیری

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر احمدی 

 

تاریخ دفاع:

دوشنبه10  بهمن 98  ساعت  12

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری


نظر شما :