جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد ۱۵ بهمن ۹۸

جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد ۱۵ بهمن ۹۸

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۹ کد : ۵۱۵۸ رویدادها
تعداد بازدید:۳۱۹

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع مسکونی 120 واحدی با بررسی تاثیر نور خورشید در نماهای متحرک در شهر یزد

دانشجو:

محمدحسین بزرگ زاده

استاد راهنما:

دکتر امید خبیری

 

استادان داور:

دکتر سیدحسام الدین طبیبیان

دکتر یداله احمدی دیسفانی 

 

تاریخ دفاع:

سه شنبه15  بهمن 98  ساعت  8:30

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع تفریحی-تجاری با رویکرد انرژی پاک با تاکید بر استفاده از سیستم پیزوالکتریک در شهر تهران

دانشجو:

سعید زکی زاده

استاد راهنما:

                  دکتر امید خبیری                  

 

استادان داور:

دکتر سید حسام الدین طبیبیان

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

تاریخ دفاع:

سه شنبه15  بهمن 98  ساعت 10

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری---------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پایان نامه:

طراحی دانشکده هنر با رویکرد یکنواخت سازی نور و تاکید بر استفاده از رف های نوری در شهر تهران

دانشجو:

سیده زینت ژیان صیاد

استاد راهنما:

دکتر امید خبیری

 

استادان داور:

دکترسید حسام الدین طبیبیان

دکتر یداله احمدی دیسفانی

 

تاریخ دفاع:

سه شنبه15  بهمن 98  ساعت  11

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :