جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد ۱۷ بهمن ۹۸

جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد ۱۷ بهمن ۹۸

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۶ کد : ۵۱۵۹ رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۹

عنوان پایان نامه:

طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (6 ال 12 سال) در شهر تهران با رویکرد روانشناسی محیطی به منظور ارتقاء حس امنیت

دانشجو:

بهاره سادات محمدیان

استاد راهنما:

دکتر رضا نقدبیشی

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر ندا ضیابخش 

 

تاریخ دفاع:

پنجشنبه 17  بهمن 98  ساعت  8:30

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان پایان نامه:

طراحی خانه آلزایمر با رویکرد حس مکان با تاکید بر عوامل ادراکی-شناختی

دانشجو:

مونا سوری

استاد راهنما:

دکتر ندا ضیابخش

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر رضا نقدبیشی 

 

تاریخ دفاع:

پنجشنبه17   بهمن 98  ساعت 10

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری---------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان پایان نامه:

طراحی اقامتگاه آموزشی کودکان خیابانی به منظور اصلاح تعاملات اجتماعی در شهر اصفهان

دانشجو:

نیلوفر دهقان

استاد راهنما:

دکتر ندا ضیابخش

 

استادان داور:

دکتر مسعود جعفری

دکتر رضا نقدبیشی

 

تاریخ دفاع:

پنجشنبه 17  بهمن 98  ساعت  11

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

عنوان پایان نامه:

طراحی مجتمع مسکونی 80 واحدی در شهر تهران با تاکید بر نور طبیعی در بازآفرینی حس مکان

دانشجو:

سمیه مصلح آبادی فراهانی

استاد راهنما:

دکتر رضا نقدبیشی

 

استادان داور:

دکتر ندا ضیابخش

دکتر مینا خندان

 

تاریخ دفاع:

پنجشنبه 17  بهمن 98  ساعت  12

مکان:

سالن دفاع دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :