پذیرش اولین مقاله علمی - پژوهشی مستخرج از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده هنر و معماری

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۹:۱۳ کد : ۵۲۷۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۸

مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد دانشجوی دانشکده هنر و معماری با عنوان سنجش میزان تاثیرگذاری معیارهای معماری میان افزا در طراحی فضاهای فرهنگی در مجله علمی پژوهشی هویت شهر مورد پذیرش قرار گرفت. این مقاله که حاصل پژوهش های پایان نامه خانم صدیقه غضنفریان به راهنمایی آقای دکتر نقدبیشی و مشاوره خانم دکتر ضیابخش بود با طی مراحل داوری موفق به اخذ پذیرش جهت چاپ شد. قابل ذکر است برای اولین بار در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری موفق به اخذ پذیرش درجه علمی پژوهشی شده است. در چکیده این مقاله آمده است: 
هدف این پژوهش شناسایی عوامل ارتقاء کیفی طراحی فضاهای فرهنگی با استفاده از شاخصه‌های معماری میان‌‌افزا برای دست‌یابی به راهکارهای طراحی می‌باشد. براساس شاخصه‌های مؤثر در شکل‌‌گیری به متغیرهای تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی داده‌های حاضر به مدل‌‌سازی مفهومی حاصل از واکاوی در متغیرهای اصلی پژوهش می‌پردازد. تحلیل و سنجش نمونه‌‌های موردی در حیطه پژوهش حاضر مورد جستجو و انتخاب قرار گرفته‌اند و به آزمون و کمّی‌سازی شاخصه‌های منتج از مطالعات که در مدل مفهومی پژوهش ساختار یافته‌اند پرداخته و سرانجام به اولویت‌‌بندی مولفه‌های موضوع از طریق کمّی‌‌سازی و امتیازدهی بر اساس طیف لیکرت مورد شناسایی قرار می‌گیرد. نهایتاً پس از بررسی و تحلیل به شش ملاک اصلی و 36 زیرشاخص دست‌یافته و با توجه به نتایج اولویت‌بندی شده، راهکارهای لازم ارائه گردیده‌است. بر اساس نتایج، در نظر گرفتن راهکارهای مطروحه، طراحی‌ همگون و پایدار، فضای شهری منسجم، هویت کالبدی و فرهنگی مستمر و بافتی زنده را در پی خواهد داشت.


نظر شما :