عناوین پروپوزال های تصویب شده

عناوین پروپوزالهای تصویب شده دانشجویان کارشناسی ارشد معماری مهرماه94- اسفند95

عنوان پروپوزال، نام دانشجو، نام استاد راهنما

1- طراحی سرپناه اسکان موقت در مناطق سانحه دیده با رویکرد قابلیت استفاده مجدد )مطالعه موردی: مناطق زلزله زده تبریز(، احسان اکبری موسی، دکتر علیرضا تقدیری

2- هتل پنج ستاره )رویکرد طراحی بهینه بر اساس پارامترهای محیط و اقلیم)- نمونه موردی: استان مازندران، ایزدشهر، پیام سعیدی، دکتر مسعود جعفری

3- طراحی هتل با رویکرد ارتقای محیط گردشگری متاثر از انرژی خورشیدی سازگار با محیط، نمونه موردی امیدیه اهواز، امید هاشمی، دکتر مسعود جعفری

4- طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی با رویکرد سبک سازی سیستم سازه ای نوین در شهر تهران، آزاده عزیزی، دکتر علیرضا تقدیری.

5- طراحی مهد کودک با بهره گیری از عوامل بصری تاثیر گذار بر رفتار کودک، ساقی بهنام، دکتر امیدخبیری.

6- کاربرد شاخصه های معماری طبیعت گرا در طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی با تاکیدبر افزایش خلاقیت )نمونه موردی: طراحی دانشکده هنر و معماری در شهر دماوند)، لیلا پورمحمودی، دکتر ندا ضیابخش.

7- طراحی مجتمع مسکونی 85 واحدی در شهر تهران با رویکرد شاخصه های محیطی با تاکید بر فضای باز، سعیدبلاقی، دکتر رضا نقدبیشی.

8- طراحی مجتمع فرهگی- توریستی با رویکرد زمینه گرایی اقلیم گرم و خشک )نمونه موردی: یزد)، ساناز مکانیک، دکتر هانیه فدایی تمیجانی.

9- طراحی مسکن بهینه با رویکرد باززنده سازی بافت فرسوده )مطالعه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در منطقه خاوران)، الناز مبینی کیا، دکتر رضا نقدبیشی.

10- طراحی مرکز تعاملات و آفریشنهای فرهنگ و هنر با رویکرد استفاده از راهبردهای اقلیمی مناطق گرم و خشک )مورد مطالعاتی: شیراز)، محمدسعید نصرتی، دکتر هانیه فدایی تمیجانی.

11- طراحی سیستم ساختمانی نوین مدولار با کاربرد مسکونی )نمونه موردی، شهرستان طالقان)، سمیر صالحی، دکتر علیرضا تقدیری.

12- طراحی مرکز تفریحی آموزشی موسیقی کودک به منظور تاثیر روح پروری موسیقی در افزایش راندمان  کودکان، منطقه 1 ناحیه 4 )پارک جنگلی یاس، تهران)، مریم نیستانی، دکتر ندا ضیابخش.

13- طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر معماری مشارکتی )نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در شهر تهران، 95 واحدی(، نوشین عرفانیان، دکتر رضا نقدبیشی.

14- ارایه راهکارهایی به منظور افزایش راندمان فضاهای اداری با رویکرد بهره برداری از معماری سبز، ندا رستمی، دکتر ندا ضیابخش.

15- طراحی باغ شفابخش برای کودکان سرطانی به منظور کاهش اضطراب )شهر تهران)، مرضیه صالحی راد، دکتر ندا ضیابخش.

16- طراحی مرکز تجاری ازگل با رویکرد سازه ای و تمرکز بر سازه های چادری، وحیدگودرزی، دکتر علیرضا تقدیری.

17- طراحی هنرستان با تاکید بر استفاده از الگوهای ساختاری کلاس درس در افزایش مهارت محوری شهر تهران، غلامحسین خوند، دکتر رضا نقدبیشی.

18- طراحی خانه اپرای شهر تهران با رویکرد الگوریتم پارامتریک در طراحی اعضای سازه ای با تاکید بر سازه های برداری، نازنین رحیمی، دکتر کاوه شکوهی دهکردی.

19- طراحی شهرک های مسکونی ارزان قیمت با نگرش توسعه پایدار بر مبنای شاخصه هایLEED، نمونه موردی: شهرک مسکونی 100 واحدی منطقه، 22، امیررضاکریمی، دکتر هانیه فدایی تمیجانی.

20- طراحی پارک زیرزمینی با تاکید بر تهویه طبیعی در اقلیم گرم و خشک (مورد مطالعاتی: شهر یزد)، حمیرا شریفی، دکتر امیدخبیری.

21- طراحی مرکز نمایشگاهی و کنفرانس بین المللی با استفاده از ساختار پوسته ای پارامتریک فولادی در شهر تهران، فاطمه قورچیان، دکتر علیرضا تقدیری.

22- طراحی ساختمان مسکونی معاصر با استفاده از الگوی معماری ایرانی در دوره صفویه به منظور حفظ محرمیت ایرانی، سید فرنود شهیدی، دکتر ندا ضیابخش.

23- طراحی مجتمع مسکونی 80 واحدی با رویکرد احیا مفهوم همبستگی در شهرک غرب (خوردین و مهستان)، راضیه کورانی، دکتر ندا ضیابخش.

24- طراحی مرکز محله با رویکرد معماری خود مثابه در منطقه 12 تهران، سیده مریم قوامی، دکتر ندا ضیابخش.