اعضای شورای فرهنگی دانشکده

(برای مشاهده زمان بندی برگزاری جلسات شورای فرهنگی دانشکده اینجا کلیک کنید.)

 

رییس شورا: دکتر امید خبیری

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر یدالله احمدی دیسفانی

دکتر رضا نقدبیشی

دکتر مینا خندان

دکترسید عبدالهادی شبیری نژاد

دکتر ندا ضیابخش

دکتر سید حسام الدین طبیبیان

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

رخساره میرکریمی