معرفی دانشجویان برتر

اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 در گروههای مختلف دانشکده به شرح زیر می باشد:

 

گروه کارشناسی ارشد معماری:

1- مونا سوری

2- سعید اصغر الدینی

3- فرهاد احمدوند

 

گروه  کارشناسی ارشد طراحی  شهری :

1-مریم خدامی

2-الهام دلیریان

3-مرتضی رضایی

 

گروه کارشناسی مهندسی معماری:

1- حسام غفرانیها

2- ویدا درامامی

3- سیده معصومه منتظری(مهمان به واحدی دیگر)

4-هلیا عسگری

 

گروه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری:

1- غزاله صالحی نظام آبادی

2- محمد فرزین همت یار

3- نیما پوش کیان

 

گروه کارشناسی معماری داخلی:

1- مهتاب بابایی خرزوقی

2-  ارتین سبحانی

3- رامتین راستی

 

گروه کارشناسی ارتباط تصویری:

1- مهسا رستم زاده خامنه

2- فاطمه کریمی دستنایی

3- ریحانه تقوی

 

گروه کارشناسی مهندسی شهرسازی:

1-فاطمه برزگر

2-فاطمه پاجانی

3-سعید صادقی آهویی

 

گروه کاردانی معماری:

1- شاهرخ شهبازی

2- حانیه توسلی

3-  محمد امین آزاد خانی