کاردانی معماری(پیوسته/ناپیوسته)

مدیر گروه و رییس شورای رشته کاردانی معماری: سید ادریس مستقیم

 

دانلود جدول دروس رشته کاردانی پیوسته معماری 

اعضای شورای تخصصی رشته کاردانی معماری (به ترتیب حروف الفبا):

1-دکتر شاهین ایلکا

2- دکتر علیرضا تقدیری

3- دکتر مسعود جعفری

4- مهندس میرمازیار مسرت

5- مهندس غلامرضا مقصودی