کارشناسی مهندسی شهرسازی

مدیر گروه رشته شهرسازی و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر مینا خندان

 

دانلود فرم و راهنمای مراحل انجام طرح نهایی کارشناسی

دانلود جدول دروس رشته"مهندسی شهرسازی "

دانلود جدول دروس رشته"مهندسی شهرسازی ورودی های 95 به بعد"

دانلود آیین نامه نگارش طرح نهایی کارشناسی مهندسی شهرسازی

دانلود سرفصل دروس مهندسی شهرسازی ورودی های قبل از 95

دانلود سر فصل دروس مهندسی شهرسازی ورودی های پس از 95

اعضای شورای تخصصی رشته مهندسی شهرسازی (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر بهاره اریس

2- دکتر هما هدایت