کارشناسی معماری داخلی

مدیر گروه و رئیس شورای گروه تخصصی: دکتر مینا خندان

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

 

دانلود فرم  و راهنمای مراحل انجام طرح نهایی کارشناسی

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی معماری داخلی"

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی معماری داخلی ورودی های 95 به بعد"

دانلود سرفصل قدیم دروس رشته معماری داخلی

دانلود سرفصل جدید دروس رشته معماری داخلی

اعضای شورای تخصصی رشته معماری داخلی (به ترتیب حروف الفبا):

1-دکتر یدالله احمدی دیسفانی

2- دکتر امیدخبیری

3-دکتر ندا ضیابخش

4- دکتر سید حسام الدین طبیبیان

5- مهندس میرمازیار مسرت