کارشناسی ارتباط تصویری

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه آموزشی: سید ادریس مستقیم

برای ارتباط با کارشناس آموزشی گروه، اینجا کلیک کنید.

 

دانلود جدول دروس رشته "کارشناسی ارتباط تصویری"

فرم اخذ واحد طرح نهایی(کارشناسی)نیمسال اول97-1396

 

اعضای شورای تخصصی کارشناسی ارتباط تصویری(به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

2- رخساره میرکریمی